Samarbetsavtal

Samarbeten för ökad effektivitet och minskade kostnader

Personer som samtalar på en balkong

Ökade intäkter och sänkta kostnader med samarbeten mellan företag

Gemensam marknadsföring, nya varor och tjänster, gemensamma inköp samt delade lokaler och inventarier kan både öka intäkter samt sänka kostnader. Men trots att samarbete med andra företag är förknippat med positiv utveckling samt minskade utgifter finns det risker att ta hänsyn till.

Glöm inte uppsägningstiden för samarbetet

Att skriva ett samarbetsavtal underlättar när företagen ska arbeta ihop. Ett samarbetsavtal kan gälla allt ifrån två personer med varsitt företag i ett enstaka projekt till två lite större företag som är partners. Avtalet definierar vad samarbetet går ut på och vad målet för samarbetet är. Ni kommer även överens om hur länge ni ska samarbeta, uppsägningstid, ersättning samt hur ansvar och åtagande ska fördelas.

Vem får resultatet av arbetet?

Det är viktigt att skriftligen tydliggöra arbetsfördelning och vem som har rätt till resultatet av det arbete som utförs. För att riskerna ska minska brukar avtalet omfatta vad som ska hända vid oförutsedda händelser och begränsa möjligheten att någon av parterna utför konkurrerande uppdrag.

Förseningar, betalningssvårigheter och konkurs?

Konflikter kan särskilt uppkomma vid förseningar eller förändringar. Den andra parten kan även få betalningssvårigheter eller gå i konkurs och då är det viktigt med ett avtal som anger vad som ska gälla i dessa situationer. Avtalet tryggar ert samarbete och minskar risken för konflikter.

Skriv ett korrekt samarbetsavtal

Det finns inget krav på att man måste ha ett samarbetsavtal, men att inte ha ett skrivet avtal medför risker. Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt samarbetsavtal till fast pris.

Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. På mötet går ni igenom de specifika frågor du har. Juristen upprättar därefter avtalet som du kan läsa igenom i lugn och ro. Önskar du sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset.

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Relaterade artiklar

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal kan omfatta bakgrunden till samarbetet, genomförandet, vilka personer hos respektive part som ska vara kontaktpersoner, en tidsplan och hur betalning ska ske samt till vilken prisnivå.

Läs mer om Samarbetsavtal
Samarbetsavtal upprättat av jurist till fast pris

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte