Samarbetsavtal

Allt om samarbetsavtal

Därför behöver du ett samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal används för att reglera ett samarbete/partnerskap mellan en eller flera företag eller organisationer. Syftet med ett tydligt samarbetsavtal är att minska risken för konflikter mellan samarbetspartnerna. 

Det är viktigt att komma överens om de villkor som gäller, klargöra vem som ska ha rätt till resultatet och vad som gäller vid förseningar eller förändringar.

Det är också viktigt för att klargöra att parterna är fristående och att det inte föreligger något anställningsförhållande.

Varför behöver man ett samarbetsavtal?

Lyssna på Lexlys jurist Josefin Ullberg.

Vad ska finnas med i ett samarbetsavtal?

Vad som ska finnas med beror på vad samarbetet handlar om och vad ni vill uppnå. Därför är det bra att gå igenom samarbetsavtalet med en jurist.

Vanligtvis brukar följande punkter finnas med i samarbetsavtal

 • Vilka som är parter till avtalet och vad syftet med samarbetet är.
 • Vem som ska göra vad och vem som har ansvaret.
 • Hur länge samarbetet ska pågå.
 • Hur uppsägningar går till och vad som händer om en part vill säga upp samarbetet i förtid.
 • Hur immateriella rättigheter ska hanteras och vem som äger dem. Det är också bra att skriva in vem som äger rättigheterna till det som produceras.
 • Hur intäkter och utgifter ska fördelas.
 • Om sekretess ska gälla.
 • Om parterna har konkurrensförbud.
 • Hur tvister ska lösas.
 • Om viten och skadestånd ska kunna utgå.

Vad händer vid en tvist gällande samarbetet?

Ju mer ni kan avtala om innan ni startar samarbetet desto mindre risk för konflikter. Bland annat är det bra att bestämma vad som gäller vid förseningar i leveranser och vad som händer om en part får betalningssvårigheter eller går i konkurs.

Det är även bra att reglera vad som ska hända om det uppstår en tvist som ni har problem att lösa, till exempel om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller genom skiljeförfarande.

Vad som gäller för skadestånd om avtalet bryts kan regleras med en vitesklausul.

Boka tid med jurist

Tidsbegränsat samarbete

Det kan vara viktigt att definiera när samarbetet ska ta slut och om det ska vara vid ett fastställt datum eller om samarbetsavtalet ska ha en viss uppsägningstid.

Vem äger arbetsresultatet?

Det som skapas inom ramen för samarbetet ägs egentligen av den som skapar det.

Därför är det viktigt att ha koll på immaterialrätten och bestämma i förväg hur resultatet ska fördelas och vad som ska hända efter samarbetets slut.

Vanliga misstag

 • Att inte definiera vad målet med samarbetet är. Om det inte görs finns det risk att parterna har olika syn på vad som ska uppnås.
 • Att inte definiera parternas roller och vem som ansvarar för vad.
 • Att inte göra upp hur intäkterna och kostnaderna ska fördelas mellan parterna.
 • Att inte bestämma vad som händer om någon bryter mot avtalet.
 • Att inte komma överens om hur länge samarbetet ska pågå eller om någon vill avbryta samarbetet.
 • Att inte bestämma hur en eventuell gemensam personuppgiftsbehandling ska gå till och andra legala skyldigheter.

Hur skriver man ett samarbetsavtal?

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt samarbetsavtal tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Boka tid med jurist

Läs alla våra artiklar om samarbetsavtal

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal kan omfatta bakgrunden till samarbetet, genomförandet, vilka personer hos respektive part som ska vara kontaktpersoner, en tidsplan och hur betalning ska ske samt till vilken prisnivå.

Läs mer om Samarbetsavtal
Samarbetsavtal upprättat av jurist till fast pris

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...