Samarbetsavtal

Så här skriver du ett samarbetsavtal hos Lexly

Lexly - juridisk hjälp när du behöver det

Varför samarbetsavtal?

Att skriva ett samarbetsavtal underlättar när två företag ska arbeta ihop. Ett samarbetsavtal kan gälla allt ifrån två personer med varsitt företag i ett enstaka projekt till två lite större företag som är partners. Avtalet definierar vad samarbetet går ut på och vad målet för samarbetet är. Ni kommer även överens om hur länge ni ska samarbeta, uppsägningstid, ersättning samt hur ansvar och åtagande ska fördelas.

Det är viktigt att skriftligen tydliggöra arbetsfördelning och vem som har rätt till resultatet av det arbete som utförs. För att riskerna ska minska brukar avtalet omfatta vad som ska hända vid oförutsedda händelser och begränsa möjligheten att någon av parterna utför konkurrerande uppdrag.

Konflikter kan särskilt uppkomma vid förseningar eller förändringar. Den andra parten kan även få betalningssvårigheter eller gå i konkurs och då är det viktigt med ett avtal som anger vad som ska gälla i dessa situationer. Avtalet tryggar ert samarbete och minskar risken för konflikter.

Skriv ett korrekt samarbetsavtal tillsammans med en jurist via telefon eller videomöte

Hos oss kan du skriva ett juridiskt korrekt samarbetsavtal till fast pris. Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. På mötet går ni igenom de specifika frågor du har. Juristen upprättar därefter avtalet som du kan läsa igenom i lugn och ro. Önskar du sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset.

Om Lexly

Lexly grundades 2004 av entreprenörer med bakgrund från både finans- och juristbranschen för att lösa ett problem – juridik är alldeles för krångligt. Hur gör vi något komplicerat begripligt, och något exklusivt tillgängligt för alla?

Som pionjärer utmanade Lexly juristbranschen och skapade, som första bolag i Europa, en hållbar plattform för digital juridik. Med hög juridisk kompetens, innovativ teknik och stort fokus på kundnytta kan vi erbjuda marknadens mest tillgängliga juridiska tjänster. 

Relaterade artiklar

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal kan omfatta bakgrunden till samarbetet, genomförandet, vilka personer hos respektive part som ska vara kontaktpersoner, en tidsplan och hur betalning ska ske samt till vilken prisnivå.

Läs mer om Samarbetsavtal
Samarbetsavtal upprättat av jurist till fast pris

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte