Samarbetsavtal

Avsluta samarbetsavtal

En kvinna och en man gör high five

Det gäller att väga för- och nackdelar mot varandra - ingen lösning är perfekt. Har man t.ex. ett avtal utan sluttid, kan en uppsägning komma plötsligt och olägligt. Däremot är det bra att ha ett avtal som går att avsluta i förtid om samarbetet av olika anledningar inte skulle fungera.

Avtalsbrott mot samarbetsavtal

Det är även bra att få med i avtalet hur ett eventuellt avtalsbrott ska hanteras. Det kan till exempel handla om att den part som bryter mot avtalet måste betala en typ av penningstraff, såsom vite eller skadestånd. 

Det är betydligt enklare att fastställa att det föreligger ett avtalsbrott om det finns konkreta bestämmelser i avtalet. Dock är detta inte alltid fallet. Många gånger har parterna svårt att komma överens om att ett avtalsbrott faktiskt skett, och då måste tvisten istället lösas inför skiljerätt eller allmän domstol. Det är alltid bättre om parterna i samarbetsavtalet kan lösa konflikten sinsemellan utan att behöva blanda in utomstående, då detta kan resultera i stora kostnader för advokatarvode och annat.

Läs mer om tvistemål

Skriv samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal är inget krav, men att ha ett skrivet avtal skapar förutsättningar för ett gott och givande samarbete. Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt samarbetsavtal till fast pris.

Du skriver avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. På mötet går ni igenom de specifika frågor du har. Juristen upprättar därefter avtalet som du kan läsa igenom i lugn och ro. Önskar du sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset.

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

 

 

Relaterade artiklar

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal kan omfatta bakgrunden till samarbetet, genomförandet, vilka personer hos respektive part som ska vara kontaktpersoner, en tidsplan och hur betalning ska ske samt till vilken prisnivå.

Läs mer om Samarbetsavtal
Samarbetsavtal upprättat av jurist till fast pris

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte