Samarbetsavtal

7 misstag att undvika i ett samarbetsavtal

En grupp diskuterar ivrigt kring ett arbetsbord

1. Gäller sekretess?

Ett misstag är att glömma att reglera sekretessnivån på den information som parterna utbyter och om parterna får samarbeta med konkurrerande bolag.

2. Vad händer om en part inte levererar?

Det kan tyckas självklart att båda parter ska leverera det som sagts, men ett misstag är att inte ha avtalat om vad som ska hända om en av parterna inte levererar och vad som ska gälla vid förseningar.

3. Vem har rätt till resultat och intäkter?

I samarbetsavtalet kan man tydliggöra vem som ska ha rätt till arbetsresultatet och de intäkter som samarbetet genererar. Även praktiska delar som vem som ska fakturera bör regleras.

4. Vem ska göra vad?

Arbetsuppgifterna som ska utföras bör definieras för att det inte ska bli några konflikter om vem som ska göra vad och vem som ansvarar för detta. Det tydliggör även gemensamma mål och förenklar samarbetet.

5. Vad händer vid förlust eller oväntade utgifter?

Det är inte ovanligt att det uppstår kostnader som man inte räknat med och vem som står för vad bör regleras. Ni bör även bestämma vad som ska hända med samarbetet om det inte går så bra som ni hoppades på.

6. Kan samarbetet sägas upp?

Ni kanske förväntade er att samarbetet skulle pågå i flera år, men det kan hända saker som ställer samarbetet i en helt annan dager. Kanske bli ett företag uppköpt så att förutsättningarna ändras. Ni bör reglera hur samarbetet kan sägas upp och hur lång uppsägningstid det är.

7. Vad händer vid en tvist

Ett misstag är att tro att ni aldrig kommer vara oeniga.

Ni bör reglera vad som händer om en tvist uppstår, till exempel om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller genom skiljeförfarande.

En vitesklausul reglerar vad som gäller för skadestånd om avtalet bryts. Den som har brutit mot avtalet ska betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp till den andra parten.

Skriv ett korrekt samarbetsavtal tillsammans med en jurist via telefon eller videomöte

Hos oss kan du skriva ett juridiskt korrekt samarbetsavtal till fast pris. Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. På mötet går ni igenom de specifika frågor du har. Juristen upprättar därefter avtalet som du kan läsa igenom i lugn och ro. Önskar du sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset.

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Relaterade artiklar

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal kan omfatta bakgrunden till samarbetet, genomförandet, vilka personer hos respektive part som ska vara kontaktpersoner, en tidsplan och hur betalning ska ske samt till vilken prisnivå.

Läs mer om Samarbetsavtal
Samarbetsavtal upprättat av jurist till fast pris

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte