Konsultavtal

Konsulten har inte samma rättigheter som anställda

Personer som samtalar kring ett antal grafer och diagram

– Utifrån konsultens synvinkel är det viktigt att tänka på att man inte har samma rättigheter som anställda på ett företag. Uppdragsgivaren ska i sin tur tänka på att utan ett avtal som reglerar uppdraget finns alltid en risk att konsulten betraktas som en anställd, förklarar Josefine Ullberg, jurist på Lexly.

Det kan lätt uppstå situationer mellan uppdragsgivaren och konsulten där ni inte är överens. Att skriva ett konsultavtal, även kallat uppdragsavtal, för att undvika problem i framtiden är därför en bra idé.

– Det konsulten ska tänka på innan han eller hon börjar arbeta är bland annat hur stor ersättningen ska vara, hur betalningen ska ske och vem som ska ha rättigheterna till arbetet och att detta bör regleras tydligt i avtalet, berättar Josefine Ullberg.

Rättigheterna till arbetet

Det kan uppstå delade meningar om vem av parterna som ska ha rätt till de så kallade immateriella rättigheterna och ni bör på förhand reglera vem som ska äga rättigheterna till det färdiga arbetet.

– När uppdragsgivaren beställer exempelvis en produkt, logotyp, mönster eller ett program bör rättigheterna till det färdiga arbetet ses över, säger Josefine Ullberg.

Det ligger ofta stora ekonomiska fördelar i att äga rättigheterna och det är därför oerhört viktigt att man redan innan uppdraget utförs bestämmer vem som ska ha rätt till det färdiga arbetet.

Hindra att företagsinformation sprids

I ett konsultavtal kan uppdragsgivaren och konsulten bestämma om uppdraget och den information som utbyts mellan er ska vara sekretessbelagd.

– Vanligtvis är konsultens uppdrag hos uppdragsgivaren tidsbegränsad. När konsulten sedan arbetar med andra liknande företag är det viktigt att inte intern företagsinformation sprids vidare, säger Josefine Ullberg.

En bestämmelse om sekretess innebär att konsulten inte får sprida viss information som denne får tillgång till via sitt uppdrag. En sekretessbestämmelse är ofta kopplad till en vitesklausul. Om konsulten sprider sekretessbelagda uppgifter kan denne bli skyldig ett vite, vilket är ett förutbestämt skadeståndsbelopp.

– För dig som uppdragsgivare kan det även vara viktigt att konsulten endast får arbeta för dig under uppdragstiden och inte samtidigt arbeta med dina konkurrenter, vilket också kan regleras i avtalet, säger Josefine Ullberg.

Sammanfattningsvis kan en rad rättigheter och skyldigheter uppkomma mellan uppdragsgivaren och konsulten och det är därför viktigt att ni genom ett konsult- eller uppdragsavtal på förhand reglerar vad som ska hända om ni inte är överens.

Skriv korrekta konsultavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt konsultavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Konsultavtal

Allt fler arbetar på tidsbegränsade uppdrag och som konsulter.

Det är stor skillnad i lagstiftning mot att vara anställd och det finns många viktiga frågor att reglera.

Läs mer om Konsultavtal
Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
Boka här

1995 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt konsultavtal. Pris ex moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Konsultavtal skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte