Sekretessavtal

Låt inte företagshemligheterna hamna i orätta händer

En person lägger ned sin dator i en ryggsäck

Sprida en företagshemlighet

Personer som har spridit en företagshemlighet försvarar sig ofta med att de “inte visste" att informationen varit sekretessbelagd.

– Med ett sekretessavtal klargör du för motparten att informationen som ska hanteras är hemlig, vilket i sin tur innebär att du vid en eventuell tvist enkelt kan bevisa för domstolen att den information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten blivit informerad om det.

Grundskyddet ofta otillräckligt

Det finns många situationer där företaget behöver dela med sig av känslig information och med ett sekretessavtal skyddar du att informationen kan missbrukas.

– Lagen ger visserligen ett grundskydd när det gäller företagshemligheter men det skyddet är ofta otillräckligt. Bland annat saknas helt skydd för affärsidéer, vilket gör det extra viktigt att ha ett sekretessavtal när man förhandlar med investerare så att du inte blir av med din affärsidé.

Gäller bara under anställningen

Lagen innefattar också bestämmelser om skadeståndsansvar för anställda om de sprider hemlig företagsinformation. Detta skydd gäller enbart under arbetstagarens anställning om det inte finns synnerliga skäl för att det ska gälla även efter anställningen har upphört.

– En anställd har många gånger haft stor insyn i företagets verksamhet och kan göra stor skada genom att sprida konfidentiell information.

Förutbestämt skadeståndsbelopp

Om dina företagshemligheter eller affärsidéer sprids uppstår många gånger stora skador för företaget men exakt hur allvarligt kan vara svår att bevisa. Ett sekretessavtal med ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett så kallat vitesbelopp, gör att du inte behöver bevisa att det finns en skada.

– Skadeståndet betalas om du vid en eventuell tvist kan visa för domstolen att information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten varit medveten om detta.

Det finns inga krav för hur ett sekretessavtal ska se ut. Däremot bör du vara noggrann när du upprättar avtalet, eftersom det lätt kan uppstå “luckor” som kan medföra svårigheter vid tolkning av avtalet.

Skriv ett sekretessavtal

Med ett korrekt sekretessavtal säkerställer ni att företagshemligheterna stannar inom bolaget, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Sekretessavtal - NDA

Om sekretessen ska ha undantag bör dessa framgå av sekretessavtalet.

Den konfidentiella informationen kan exempelvis få föras vidare om det krävs för att avtalet ska kunna fullgöras, om det finns samtycke, eller om det inte är till skada för företaget.

Läs mer om Sekretessavtal - NDA
Skriv online
995 kr
Prata med jurist
0 kr

995 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt sekretessavtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Sekretessavtal - NDA skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte