Sekretessavtal

Så skyddar du din affärsidé med ett NDA

Kvinna sitter vid dator och skriver ett sekretessavtal

En affärsidé är just en idé. Det finns inte någon lag som skyddar den och ett patent kan du bara söka för en idé som rör något som kan tillverkas. Inte heller skyddas affärsidén av upphovsrätten, den gäller bara konkreta verk som böcker och musik. Det enda sättet att skydda din affärsidé och andra affärshemligheter är genom att skriva ett NDA (Non-disclosure Agreement eller ett sekretessavtal).

– Det vanligaste är att arbetsgivare skriver ett NDA med arbetstagare, konstaterar Linda. När en arbetstagare slutar på företaget, upphör också hens skyldighet att enligt lag skydda företagshemligheter. Men med ett NDA kan sekretessen gälla i stort sett hur länge som helst.

Många fördelar med ett NDA

Ett sekretessavtal skyddar inte bara din affärsidé från att spridas. I avtalet kan du även skriva in ett förutbestämt skadeståndsbelopp - ett vite som den andra parten får betala om hen sprider information som specificerats i avtalet. Linda förklarar:

– Det kan vara jättesvårt och ta lång tid att räkna ut hur stor skada läckt information gjort. Bestämmer ni ett vitesbelopp i förväg, behöver du inte bevisa hur läckaget skadat ditt företag. Faktumet att det uppstått en skada är fullt tillräckligt för att ersättning ska betalas.

I en rättegångssituation fungerar sekretessavtalet som bevisning. Du kan med det tydligt visa vilken information du stämplat som hemlig och att avtalsparten varit fullt medveten om det.

När behövs ett NDA?

Ett sekretessavtal är nödvändigt i alla situationer där du måste dela med dig av din affärsidé. Förutom dina egna medarbetare, ska du även avtala om sekretess med konsulter och samarbetspartners. Linda fortsätter:

– Tänk även på att skriva NDA med eventuella investerare. De vill absolut veta hur din affärsidé ser ut. Redan inför ett första möte med en investerare ska du göra klart att du vill att de undertecknar ett sekretessavtal.

Ensidiga och ömsesidiga sekretessavtal

Det finns olika sorters sekretessavtal beroende på om ni båda eller bara ena parten ska dela med sig av sina affärshemligheter:

– Ibland är det bara ena parten som ska lämna ifrån sig känslig information, ibland är det nödvändigt att båda partner delar med sig av sina affärshemligheter, förklarar Linda. I det första fallet skrivs ett ensidigt avtal, i andra fallet blir sekretessavtalet ömsesidigt.

Att tänka på innan du skriver sekretessavtal

Som inför alla sorts avtalsskrivningar är förberedelserna a och o. Linda lyfter några punkter du bör tänka igenom ordentligt:

• Var noga med att det tydligt framgår vad som ska hemlighållas och inte kan missförstås.
• Behövs en personspecifik lista över vilka personer som får ta del av informationen?
• Fastställ ett skäligt vite.
• Hur länge ska sekretessåtagandet gälla? Rekommenderat är att du skriver att det gäller även efter att förhållandet med avtalsparten upphört.

– Ett sekretessavtal är viktigt oavsett i vilken fas ditt företag befinner sig. Däremot är det kanske inte det första man tänker när man startar sitt första företag. Det ska vara lika självklart att skriva ett NDA som att teckna avtal för att hyra ett kontor eller anställa medarbetare, avslutar Linda.

Skriv ett korrekt sekretessavtal online eller med hjälp av jurist

Hos oss skriver du enkelt ett sekretessavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas i ditt konto. 

Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Sekretessavtal - NDA

Om sekretessen ska ha undantag bör dessa framgå av sekretessavtalet.

Den konfidentiella informationen kan exempelvis få föras vidare om det krävs för att avtalet ska kunna fullgöras, om det finns samtycke, eller om det inte är till skada för företaget.

Läs mer om Sekretessavtal - NDA
Skriv online
995 kr
Prata med jurist
0 kr

995 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt sekretessavtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Sekretessavtal - NDA skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte