Sommarkampanj! Få 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 12/8. Använd kod SOMMAR30 i kassan.

Aktuellt

Hur tar jag upp att jag vill skriva testamente, samboavtal eller äktenskapsförord?

En fundersam kvinna som sitter i en soffa

Prata om det som är jobbigt

Många tycker att det är mycket svårt att ta upp den här diskussionen. Det är inte så konstigt: det hänger ju till stor del ihop med vad som ska hända om ni separerar eller att någon av er avlider. Att lyfta de här frågorna kan tolkas som tecken på att känslorna är osäkra, många har också svårt att prata om döden. Men att vilja klargöra vad som kan hända med era tillgångar vid en eventuell separation eller dödsfall ska faktiskt ses som ren och skär omtanke.

Varför skriva testamente?

Om det otänkbara händer - att någon av er går bort - och testamente saknas är det arvsordningen gom gäller: för gifta ärver make/maka och barn. Sambor ärver inte varandra alls. Här är några exempel på när det är viktigt att skriva testamente:

Sambor:
Om en av parterna t.ex. hade ett hus innan samboförhållandet, räknas detta inte in i den gemensamma egendomen. Efterlevande sambo kan då bli tvungen att lämna sitt hem. Har den avlidne barn (gemensamma eller särkullbarn) ärver de i första hand och utan barn ärver den avlidnes föräldrar. Med ett testamente kan ni som sambor testamentera huset till varandra.

Gifta:
Även här är det gemensamma hemmet en viktigt anledning till att skriva testamente. Särskilt om det finns särkullbarn - de har rätt att genast få ut arvet efter sin förälder. Om efterlevande make/maka inte har ekonomiska tillgångar för att lösa ut barnen, kan han eller hon bli tvungen att sälja hemmet för att barnen ska få sina arv. Med ett testamente kan man skjuta på en del av särkullbarnens arv och även uttrycka en önskan om att de ska avvakta helt med att ta ut sitt arv.

I båda fallen kan det dessutom vara klokt att teckna en livförsäkring för att trygga efterlevandes ekonomi. Ett tydligt testamente innebär även att oklarheter kring den avlidnes vilja kan undvikas.

Skydda arv:
Kanske finns det lantställe, aktier eller annan egendom som ska behållas inom familjen? Egendom kan anges som enskild i ett testamente och undantas då från bodelning om arvtagaren i framtiden skiljer sig.

Läs mer om testamente

Varför skriva samboavtal?

Enligt sambolagen räknas den gemensamma egendomen - samboegendomen - samman och parterna får hälften var när sambor separerar. I samboegendomen ingår bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk: till exempel möbler, hushållsmaskiner och elektronikprylar. Det gör detsamma vem som betalat eller står för eventuella lån. Genom att skriva samboavtal är det möjligt att frångå sambolagen helt eller delvis. I ett samboavtal man nämligen komma överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla mellan samborna när det gäller bostaden eller bohaget eller båda delar. 

Läs mer om samboavtal

Varför skriva äktenskapsförord?

Vid giftermål är det äktenskapsbalken som reglerar er egendom. Det ni ägde innan äktenskapet är fortfarande era egna ägodelar och var och en tar ansvar för sina egna skulder, men vid en eventuell separation räknas allt ni äger samman (tillgångar minus skulder) och hälftendelas mellan er i en bodelning. Det spelar ingen roll om du köpte huset och startade ditt företag innan du gifte dig. Värdet av dem kommer att ingå i bodelningen. I ett äktenskapsförord kan du bestämma att vissa av dina tillgångar anges som enskild egendom, därmed tas de inte med i bodelningen vid en ev. skilsmässa.

Läs mer om äktenskapsförord

Barn - den viktigaste anledningen

En anledning till att skriva samboavtal eller äktenskapsförord är så klart att det minskar risken för konflikter och bråk vid en eventuell separation - det blir mindre att bråka om då mycket redan är överenskommet sedan tidigare. Ett testamente kan säkra ekonomin för efterlevande partner och minska risken för oklarheter kring kvarlåtenskapen. Än viktigare är det om det finns barn med i bilden. Barn ska inte behöva utsättas för att deras föräldrar ligger i konflikt. Genom att i förväg - när ni är sams - komma överens om viktiga detaljer innebär att ni skyddar och visar omtanke om era barn.

Skriva avtal

Hos oss skriver du enkelt ett samboavtal, äktenskapsförord och testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. 

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Juridisk behovsanalys

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.