Vad är en kompanjonsförsäkring

Vad är en kompanjonsförsäkring

En kompanjonförsäkring är en kapitalförsäkring som delägarna i ett aktiebolag tecknar på varandras liv. Om en delägare i bolaget avlider måste övriga delägare normalt lösa ut den avlidnes arvingar. Detta kan många gånger innebära en stor ekonomisk belastning för bolaget. Genom kompanjonsförsäkringen kan övriga delägare få medel för att lösa ut den avlidnes arvingar.

Täcka för kompanjons bortgång

Kompanjonsförsäkringar kan variera i sin karaktär, helt beroende på villkoren hos försäkringsbolaget. Normalt är kompanjonsförsäkringar i grunden en kapitalförsäkring som tecknas på delägarnas liv genom korsvist ägande. Detta innebär exempelvis att två delägare tecknar försäkring på varandras liv. Delägarna blir på så sätt både försäkrade och försäkrar varandra. Normalt är det delägarna som bestämmer hur stort försäkringsbeloppet ska vara. Beloppet ska motsvara de kostnader som kan uppstå om en delägare avlider och arvingar behöver lösas ut samt för att täcka eventuella merkostnader, exempelvis att verksamheten kan behöva stå stilla under en period. För att kunna teckna en kompanjonförsäkring är det oftast krav på att delägarna måste ha ett aktieägaravtal och en hembudsklausul i bolagsordningen.

Lösa ut arvingar

Finns det inte tillräckligt med kapital för att lösa ut arvingarna kan verksamheten tvingas att stå stilla med ekonomiska konsekvenser som effekt. Om det inte finns något kapital för att lösa ut arvingarna kan de dessutom träda in som delägare, och få bestämma i bolagets frågor. Genom att ha en kompanjonsförsäkring på plats undviker ni att oönskade personer blir delägare i ert bolag och därmed får medbestämmanderätt i frågor som hur bolaget ska styras, finansieras, hur vinsten ska fördelas, när en aktieförsäljning får ske, och andra viktiga frågor.

Försäkringen gör det också möjligt för er att driva verksamheten vidare om en delägare avlider då ni kan få kapital för att täcka de merkostnader som uppstår.