Därför behöver du ett uppsägningsavtal

Därför behöver du ett uppsägningsavtal

Om du behöver säga upp personal från ditt företag är det viktigt att du håller dig till de regler som finns på området. Skulle uppsägningen inte gå riktigt till kan den som blir uppsagd nämligen kräva skadestånd och ibland ogiltigförklaring av uppsägningen till följd av de fel som begåtts.

Skriftlig uppsägning för säkerhets skull

Det finns inga krav på att en uppsägning måste avtalas skriftligt men det är bra för att undvika framtida anspråk på att uppsägningen inte gått rätt till. En uppsägning av en visstidsanställd måste alltid ske på saklig grund och det ligger på arbetsgivaren att visa skälen för avskedandet samt att skälen varit tillräckliga. Detta är särskilt viktigt om uppsägningen skett på grund av personliga skäl eftersom det uppställs höga kraven på arbetsgivaren för att få säga upp på den grunden.

Skadestånd för felaktig uppsägning

I det fall bolaget behöver säga upp personal är det viktigt att detta sker på rätt sätt. En felaktig uppsägning kan resultera i en stämning från den tidigare anställde. I fall när den anställde avskedats utan saklig grund har det allmänna skadeståndet tidigare legat på mellan 100 000–200 000 kronor. Dessutom har ekonomiskt skadestånd baserat på den tidigare anställdes inkomstförlust dömts ut. Det är även fördelaktigt för företagets goodwill att upprätta ett uppsägningsavtal där helst både bolaget och arbetstagaren undertecknat avtalet. Ett sådant avtal framstår mer som en överenskommelse och ett bättre avslut vilket förenklar situationen för den uppsagda, dennes möjligheter för framtida anställning och skapar dessutom inte en lika stor oro bland resterande personal.

Läs mer om vad som skiljer uppsägning och avsked

Sekretessklausul

I ett uppsägningsavtal kan en sekretessklausul tas med. Denna gäller även efter anställningens upphörande, likaså kan en värvningsklausul tas med, och för personer som haft en högre position på bolaget kan en konkurrensklausul tas med.