Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Ansvar vid skador i bostadsrätt - Lexly.se

Ansvar vid skador i bostadsrätt

Det är antingen föreningen eller bostadsrättshavaren som bär reparationsansvaret för en skada. Vem som bär det ansvaret regleras både i lag och föreningens stadgar. Har skadan uppkommit för att någon varit oaktsam eller haft för avsikt att orsaka skada, finns en möjlighet för den reparationsansvariga att kräva skadestånd. Detta förutsätter dock att det går att upptäcka vem som har orsakat skadan.

Medlemsansvar

I föreningens stadgar framgår vilket ansvar du som medlem i en bostadsrättsförening har när det gäller skador. Risken finns att bostadsrättsföreningen endast bär ansvaret för inre skador, t.ex. en vattenläcka som orsakats av ett trasigt rör som i sin tur orsakat fuktskador på väggar och golv. Föreningen ska då reparera vattenledningarna (inre skador), men är inte ansvarig för att reparera de vattenskadade golven inne i lägenheterna (yttre skador).

Brand- och vattenskador

Bostadsrättsföreningen kan ändå bli skyldig att kompensera bostadsrättshavaren för yttre skador om den orsakats av att föreningen agerat oaktsamt och vårdslöst. Detsamma gäller för en bostadsrättshavare som agerat oaktsamt och orsakat inre skador genom en icke fackmannamässig renovering.

Vid brand och vid vattenskador (orsakad av trasig vattenledning) är föreningen reparationsansvarig för alla skador om det inte är bostadsrättshavaren som genom oaktsamt beteende orsakat skadan. Om föreningen blir betalningsansvarig har den inte rätt till ersättning av bostadsrättsinnehavaren för eventuella standardförbättringar som uppstår i bostaden efter reparationen.

Återställningsplikt

Enligt rättspraxis har föreningar en viss återställningsplikt. Det innebär att föreningen måste återställa bostaden till det skick som den var innan en reparation som föreningen bedriver. Återställandet ska motsvara det tidigare skicket, men innebär många gånger att standarden förbättras i bostaden när föreningen bedrivit underhåll på stommar, fönster och liknande.

I vissa fall har föreningen även rätt att åtgärda skador i din bostad, om du underlåtit dig att reparera en skada som utsätter andra medlemmar för fara. Då är det även du som bostadsrättshavare som står för kostnaderna.

Prata med jurist

Behöver du hjälp eller rådgivning? Boka tid med en jurist här

Relaterade artiklar