Fastighetsrätt

Fastighetsrätt: Innebörd och vanliga begrepp

Landskapsbild på en lantlig gård under sommaren

Två typer av fastighetsrätt

Fastighetsrätten är består av två delar: den speciella (förhållandet mellan det offentliga och privata fastighetsägare) och den allmänna (förhållandet mellan privata parter, t.ex. privatpersoner och företag).

Vanliga begrepp inom fastighetsrätten

Det finns några begrepp som är vanliga inom fastighetsrätten och viktiga att känna till:

Lagfart:
Ägarbevis för en fastighet. Ansökan om ny lagfart ska göras hos Lantmäteriet inom tre månader efter att en fastighet fått ny ägare.

Avtalsservitut:
När en fastighet får nyttja hela eller del av annan fastighet på ett förutbestämt sätt. 

Fastighetsinteckning:
Görs ofta vid bolån och innebär att fastigheten lämnas som säkerhet för lånet via pantbrev.

Pantbrev:
Om du lånar pengar för att köpa en fastighet, vill banken ha en säkerhet - en pant. Då det är omöjligt att lämna in huset till banken, får banken istället ett pantbrev som representerar huset.

Undersökningsplikt:
Fastigheter säljs i befintligt skick och det är köparens ansvar att undersöka och bedöma fastighetens skick.

Fastighetstaxering:
Vart tredje eller sjätte år ska alla fastigheter deklareras. Utifrån deklarationen beräknar Skatteverket fastighetens taxeringsvärde och detta avgör hur hög fastighetsskatten eller fastighetsavgiften blir.

Skriva köpekontrakt för fastighet

Hos oss skriver du enkelt ett juridiskt korrekt köpekontrakt online eller med någon av våra jurister via telefon eller videomöte till fast pris. Du svarar på frågor utifrån din situation och därefter skapas ett köpekontrakt du kan ladda ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

 

Relaterade artiklar

Köpekontrakt och köpebrev - Fastighet

Här kan du enkelt skriva ett köpekontrakt för fastighet online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt köpekontrakt som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Köpekontrakt och köpebrev - Fastighet
Köpekontrakt och köpebrev - fastighet skrivna av jurist

7192 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte