Fastighetsrätt

Bra att veta om tomtgränser

En landskapsbild av tomt med en gärdsgård och en röd stuga

Var går tomtgränsen?

För att ta reda på var tomtgränsen går, ska du först och främst leta efter fysiska gränsmarkeringar, t.ex. järnrör. Finns det inga markeringar som visar den faktiska tomtgränsen, hittar du informationen hos Lantmäteriet. På Min Fastighet på Lantmäteriets hemsida kommer du åt förrättningsakten för din tomt.

Gränsmarkeringar

Tomtgränser markeras vanligtvis med ett järnrör. Är tomten omgiven av myrmark kan det förekomma att gränsen markeras med trästolpar istället. Gränsen kan även markeras med hål i sten eller berg som omges av en inhuggen fyrkant. Historiskt sett har det funnits flera metoder att markera tomtgränser, en var råsten som grävdes ner och omgavs av mindre stenar och tegelskärvor.

Nedan ger vi exempel några situationer där det är viktigt att ha korrekt information om tomtgränsen.

Vad kan jag göra om grannen byggt staket på min tomt?

Om det visar sig att grannen har byggt ett staket som går över tomtgränsen, behöver inte grannen göra sig av med staketet om det innebär betydande kostnader och oangelägenheter för denne. Detta gäller även om grannen upprättade staketet över tomtgränsen av misstag.

Du har två möjligheter i detta läge:
Ta kontakt med grannen och begär att staketet tas bort. Om det inte hjälper, kan du kräva ersättning för det besvär staketet orsakar dig. Det görs antingen genom att ansöka om handräckning via Kronofogden eller via en stämningsansökan i allmän domstol.

Om du väljer att driva en rättslig process är det alltid bäst att anlita ett juridiskt ombud.

Jag vill bygga ett staket eller häck mot granntomten. Hur gör jag?

Prata med grannen om dina planer och upprätta ett avtal med denne om staketets/häckens placering och underhåll, ett så kallat underhållsservitut. En överenskommelse om hur staketet/häcken ska skötas om det placeras på en plats som är gränsöverskridande mellan era fastigheter minimerar risken för konflikt.

Om du inte får med grannen på dina planer: ta reda på exakt vilka regler som gäller för placering av häcken på din sida om tomtgränsen, eftersom det kan vara olika beroende på häckens eller staketets höjd etc.

Om jag skriver ett avtal om underhåll av staket eller häck i tomtgräns, måste jag registrera det då?

Det finns inga krav på att avtal/servitut ska registreras, men hur du väljer att förvara avtalet får olika konsekvenser. Om du registrerar servitutet i fastighetsregistret kommer avtalet att gälla även framtida ägare av grannens fastighet. Väljer du istället att förvara avtalet hemma, kommer avtalet endast att gälla för en ny fastighetsägare om säljaren har upplyst köparen om servitutet.

Det är fel i Lantmäteriets karta, mitt hus ser ut att ligga på grannens fastighet?

Lantmäteriets karta är bara ett försök att återspegla verkligheten. Är du osäker på var tomtgränsen går, kan du ta fram förrättningsakten (Lantmäteriet) eller leta efter fysiska gränsmarkörer på tomten.

Jag vill köpa mark av min granne och ändra tomtgränsen. Hur går jag tillväga?

När du och grannen kommit överens om ett pris och var den nya tomtgränsen ska gå, ansöker du om fastighetsreglering på Lantmäteriets hemsida. Blanketten hittar du här.

Min granne/elbolaget/X har grävt bort mitt gränsrör. Vad ska jag göra?

I detta fall ska du begära en åtgärd som kallas “Särskild gränsutmärkning” hos Lantmäteriet för att återinsätta gränsröret. Den som grävt bort gränsröret är betalningsskyldig.

Rådgivning och medling vid tvistemål

Har du hamnat i en tvist du inte lyckas lösa på egen hand? Vi erbjuder stöd och rådgivning inom alla typer av tvistefrågor, exempelvis vid skilsmässa, frågor om vårdnad av barn, fel i fastighet samt arvstvister. Vi finns här när du behöver oss.

Boka tid med jurist

Relaterade artiklar