GDPR

Det finns en hel del regler du måste ta hänsyn till när du samlar in dessa uppgifter, bland annat finns det särskilt känsliga uppgifter du inte alls får spara.