Samarbete och samarbetsavtal mellan företag

3 frågor kring samarbeten mellan företag

Samarbeten och joint ventures är ofta gynnsamma och kan leda till utveckling av verksamheten, en ny inriktning eller en expandering. Ni har kanske verksamheter som kan dra nytta av varandra på olika sätt, både när det kommer till utveckling men även minskade kostnader för till exempel marknadsföring. Men det finns mycket att tänka på innan ni startar samarbetet och en bra start är att börja med ett samarbetsavtal för att reda ut era frågor.

1. Hur länge ska ni samarbeta?

Hur länge ska samarbetsavtalet gäller och vilken uppsägningstid ska ni ha? Det är bra att definiera målet med samarbetet och vad som gäller när ni uppnått målet. Det är även bra att klargöra vilka åtaganden och ansvarsområden som gäller och vad som är tillåtet inom samarbetet. 

Många gånger har man olika syn på vad som gäller och det är viktigt att skriva ett samarbetsavtal och prata igenom alla delarna. 

2. Vad händer med arbetsresultatet?

Denna fråga kan vara avgörande för samarbetet. Om någon produceras inom ramen för samarbetet - vem äger då rättigheterna till detta. Man bör även diskutera hur samarbetet med en eventuell tredje part ska hanteras. Vad gäller till exempel sekretess och företagshemligheter? 

3. Konflikter inom samarbetet

Konflikter är inte ovanliga inom ett samarbete och ju mer ni avtalar om i förväg desto smidigare kommer samarbetet gå. Ni bör diskutera vad som ska gälla vid förseningar eller problem i till exempel produktion. Det är även bra att diskutera vad som ska hända om en part för betalningssvårigheter eller går i konkurs. Viktigt är även att diskutera vad som ska ske om någon part bryter mot avtalet.

Vad betyder joint venture?

Joint venture innebär att minst två bolag går ihop i exempelvis ett nytt bolag. Det används ofta när det kommer till en självständig verksamhet inom ramen för samarbetet och därför startas oftast ett nytt eget bolag för detta. Begreppet betyder "delat risktagande". Syftet är ofta ett specifikt projekt, ta plats på en ny marknad, eller en ny gemensam verksamhet. Företagen kan dela på risker, vinster och ansvar.  

Skriv ett korrekt samarbetsavtal

Det finns inget krav på att man måste ha ett samarbetsavtal, men att inte ha ett skrivet avtal medför risker. Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt samarbetsavtal till fast pris.

Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. På mötet går ni igenom de specifika frågor du har. Juristen upprättar därefter avtalet som du kan läsa igenom i lugn och ro. Önskar du sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset.

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Relaterade artiklar