Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

En man och en kvinna är arga och vända bort från varandra

Hur skriver vi överlåtelseavtal för bostadsrätten när vi separerar?

Köpekontrakt

Väljer ni att skriva ett köpekontrakt innebär det att den som överlämnar sin del av bostadsrätten gör det via en försäljning. Säljare måste därmed deklarera för och betala eventuell vinstskatt på försäljningen. Om säljaren fick uppskov med beskattning av vinst när denne köpte bostadsrätten, ska uppskovsbeloppet återföras till beskattningen när den som sålt deklarerar. Övertagande av lån räknas som en indirekt betalning om ingenting annat avtalats i bodelningsavtalet.

Läs mer om olika begrepp vid köp och försäljning av bostadsrätt

Bodelningsavtal

Skriver ni ett bodelningsavtal behöver överlåtelsen varken beskattas eller redovisas i inkomstdeklarationen. Den part som tar över bostadsrätten får göra avdrag på den andres del av inköpspriset när denne säljer bostaden och redovisar detta i sin deklaration. Detta gäller även för den andres del av kapitaltillskottet och den inre reparationsfonden som lämnats under innehavstiden. Själva bodelningslikviden ska inte dras av i deklarationen. Ett eventuellt uppskovsbelopp övertas av den som blir ny ägare för den andra partens andel i bostadsrätten efter bodelningen. Detta gäller både när sambor separerar och vid skilsmässa.

När ni skriver bodelningsavtalet: Tänk på att den som tar över uppskovsbeloppet kommer att beskattas när denne i framtiden säljer bostaden. Det är därför rimligt att den som övertar bostadsrätten får göra avdrag på bodelningslikviden med den latenta kapitalvinstskatt som uppstått under innehavstiden.

Skriv köpekontrakt för bostadsrätt eller bodelningsavtal

Hos oss kan ni snabbt och enkelt skriva ett juridiskt korrekt köpekontrakt online. Ni svarar på några frågor och utifrån era svart skapas ett köpekontrakt som kan laddas ner direkt. På samma sätt kan ni även skriva bodelningsavtal för gifta eller för sambor.

 

Relaterade artiklar