Testamente

4 vanligaste frågorna om arv och testamente

Mamma, dotter och barnbarn som tar varandra i hand

1. Hur fungerar arvsrätten för sambor?

Sambor ärver inte varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har gemensamma barn. Om du och din sambo har barn går arvet till dem.

Har ni inga barn går arvet till den avlidnes föräldrar och finns inte de kvar i livet är det syskonen som ärver. Det innebär att du helt plötsligt kan stå som gemensam ägare till bostaden tillsammans med dina svärföräldrar eller med din svåger/svägerska. Vill du och din sambo ärva varandra måste ni skriva testamente.

2. Ärver gifta alltid varandra?

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har däremot rätt att få ut arvet från sin förälder genast, till skillnad från gemensamma barn. Detta innebär i praktiken att gifta par som har särkullbarn inte ärver varandra fullt ut.

3. Behöver ett testamente registreras någonstans?

Ett testamente kan inte registreras någonstans och är endast giltigt i original, vilket gör det extra viktigt att det förvaras på en säker plats.

Det finns flera företag och aktörer som erbjuder förvaring av testamenten. Vi på Lexly samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument. Testamentet bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att det kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall.

Läs mer om förvaring av testamente

4. Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Man ska vara medveten om att ett testamente är ett juridiskt dokument. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns. Viktigt är också att innehållet är tydligt och inte kan misstolkas.

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Du får inte vara släkt med vittnena och de får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

- De får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare

- De måste vara över 15 år gamla

- De måste vara vid sina sinnens fulla bruk

- De får inte vara gifta eller sambo med den som skriver testamentet

- De får inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led dvs. de får inte vara föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn

- De får inte vara besvågrade med den som skriver testamentet, dvs. styvbarn eller svärföräldrar

- Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare får bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder

Läs vår stora guide om testamente

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Enskilt Testamente

Alla borde ha ett testamente - oavsett situation. Skriv själv testamentet genom Lexlys smidiga digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör det åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Enskilt Testamente
Skriv online
1695 kr
Prata med jurist
0 kr

1695 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte