Vad gäller när jag ska vara föräldraledig?

Det är förbjudet att missgynna den som är föräldraledig. Arbetsgivaren får till exempel inte förändra arbetsuppgifter eller säga upp någon som är föräldraledig utan förhandling och sakliga skäl. 

Föräldraledigheten ska anmälas till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början.

Läs mer i vår stora guide om arbetsrätt

Andra har även sökt på

Gå tillbaka