Vilka uppsägningstider gäller vid tillsvidareanställning? (fast anställning)

Den kortaste uppsägningstiden är en månad och den gäller både för dig som arbetstagare och din arbetsgivare. Är det så att du har varit anställd i minst två år men ännu inte fyra år har du rätt till en uppsägningstid på två månader. När du har arbetat minst fyra år men inte sex år har du rätt till en uppsägningstid på tre månader.

Fyra månaders uppsägningstid gäller om din anställningstid är kortare än åtta år men längre än sex år. Är anställningstiden längre än åtta år men ännu inte uppgått till tio år har du rätt till fem månaders uppsägningstid.

Slutligen har du som arbetstagare rätt till sex månaders uppsägningstid om anställningen har varat längre än tio år. Dessa regler kan endast göras gällande av dig. Din arbetsgivare kan aldrig kräva en längre uppsägningstid än en månad, om inte annat avtalats. Givetvis kan parterna avtala om en annan uppsägningstid, så länge den är längre än vad lagen stadgar.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka