Vad gäller för uppsägning under provanställningen?

Arbetsgivaren har inget krav på sig att motivera en uppsägning under provanställningstiden.

Uppsägning under provanställningens tid måste meddelas minst två veckor innan anställningen ska upphöra.

Om arbetsgivaren inte meddelat något annat under provanställningstiden så blir går provanställningen automatiskt över till en vanlig anställning.

Om arbetstagaren själv vill sluta sin provanställning kan han eller hon meddela detta till arbetsgivaren och sedan avsluta samma dag. 

Läs mer i vår stora guide om anställningsavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka