Vilka krav gäller vid uppsägning?

Kraven för uppsägning är flera om det är arbetsgivaren som vill säga upp personal.

Däremot har arbetstagaren alltid rätt att säga upp sig och behöver inte ange några skäl för uppsägningen.

När arbetsgivaren vill säga upp anställningsavtalet finns det flera krav och regler som måste följas. Den mest grundläggande regeln är att arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att kunna säga upp avtalet. Sakliga skäl är främst arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsgivaren kan också avsluta anställningen genom avskedande.

Läs mer om uppsägning och avskedande här

Andra har även sökt på

Gå tillbaka