Behövs regressavtal vid lån till barn?

Ett regressavtal är ett avtal mellan låntagare som omfördelar låneansvaret låntagarna emellan. Om du som förälder ska stå som medlåntagare på ditt barns bostadslån, men inte äga bostaden eller endast äga en mindre del, kan ett regressavtal vara lämpligt eftersom varje låntagare ansvarar för hela lånet gentemot banken. Regressavtalet påverkar inte det solidariska betalningsansvaret mot banken, utan används för att reglera och tydliggöra hur låntagarna sinsemellan ska ansvara för lånet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka