Vad händer om man tar ett nytt lån innan skilsmässa?

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder ska tas upp och att värdet ska delas på hälften vid en bodelning när skilsmässan gått igenom. Det gäller även nya lån och tillgångar, under förutsättning att inget äktenskapsförord är skrivet.

Skriv Regressavtal
Gå tillbaka