Jag och min sambo har belånat vår gemensamma bostad för att finansiera hans företag. Är det ett regressavtal vi behöver?

Ni behöver skriva dels ett regressavtal, dels ett samboavtal. Om du krävs på återbetalning för någon del av lånet till banken, kan du med stöd av regressavtalet kräva hela kostnaden för detta av din sambo.

Samboavtalet behövs för att regressavtalet ska behålla sin verkan vid en eventuell separation eller ett dödsfall. Utan samboavtal finns risk för att din sambo får rätt att dra av en eventuell skuld till dig mot bostadens värde vid en bodelning. Detta kan man undvika genom att i ett samboavtal avtala om att undanta bostaden från bodelningsreglerna i sambolagen. Om ni hade varit gifta hade ni behövt ett äktenskapsförord istället för ett samboavtal.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka