Jag ska låna ut pengar till kontantinsats, vilket avtal behövs?

Om du ska låna ut pengar till kontantinsatsen bör ett skuldebrev upprättas. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut och i det avtalet kan du bland annat klargöra vilka räntor som eventuellt ska tillkomma, när återbetalning ska ske och hur återbetalningen ska gå till. Alternativt ett regressavtal om tanken är att barnet själv ska betala räntor och amorteringar. 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka