Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad reglerar ett regressavtal?

Hos banken är låntagarna alltid solidariskt ansvariga, vilket betyder att båda låntagarna har samma ansvar för att hela skulden ska betalas. Ett regressavtal är ett avtal mellan låntagare som omfördelar låneansvaret låntagarna emellan. Det används exempelvis om de som står på ett lån ska betala av olika mycket på lånet. Eller om man står som medlåntagare på ett lån som någon annan nyttjar. Regressavtalet har dock inte någon betydelse för banken.

Skriv Regressavtal
Gå tillbaka