När blir jag bunden av anställningsavtalet?

Anställningsavtalet blir bindande när det är utskrivet och underskrivet av båda parter. Om du skapar ett Mina sidor-konto kan du kostnadsfritt under två veckor gå tillbaka och ändra i anställningsavtalet efter att du har skapat det.

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka