Jag har inte råd att betala underhållsbidrag – vad ska jag göra?

Den andra föräldern kan ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Betalar du inget alls, betalar Försäkringskassan hela stödet. Om du kan betala en del, så fyller Försäkringskassan upp till det belopp underhållsbidraget ska vara. I båda fallen blir du återbetalningsskyldig till Försäkringskassan: du måste betala tillbaka det Försäkringskassan betalat.

Läs mer i vår stora guide om underhållsbidrag

Andra har även sökt på

Gå tillbaka