Jag betalar underhållsbidrag – kan jag göra umgängesavdrag när mitt barn vistas hos mig under längre perioder?

Umgängesavdrag finns för att den förälder som barnet inte bor hos varaktigt, ska ha råd att ha barnet hos sig. För varje helt dygn som barnet vistas hos föräldern den inte bor hos, kan hen göra dra av 1/40 av det överenskomna månatliga underhållsbidraget. För att få göra umgängesavdrag måste barnet vara hos dig fem dygn i rad eller vid sex olika dygn under en och samma månad.

Ett exempel:
Pias dotter bor varaktigt hos sin pappa. Pia betalar 1 500 kronor i underhållsbidrag varje månad till pappan. En månad var dottern hos Pia i fem dygn. Så här räknar Pia för att veta hur mycket mindre hon ska betala till pappan den månaden:

  • 1 500/40=37,5 (1/40 av underhållsbidraget)
  • 37,5x5=187,5 (1/40 gånger antalet dygn)
  • 1 500-187,5=1 312,5 (det vanliga underhållsbidraget minus det Pia kan dra av)
  • Pia ska alltså dra av 187,50 från underhållsbidraget och betala 1 312,50 till pappan.

Läs mer i vår stora guide om underhållsbidrag

Andra har även sökt på

Gå tillbaka