Vad menas med retroaktivt underhållsbidrag?

Ordet retroaktiv kan förklaras som något som har verkan bakåt i tiden. Ett exempel:

Stina och Magnus är separerade och har ett gemensamt barn. Barnet bor hos Stina. Det betyder att Magnus ska betala underhållsbidrag. Magnus tyckte att Stina tjänade så bra att han inte skulle behöva betala underhållsbidrag. Under det första året som barnet bodde hos Stina struntade han i att betala underhållsbidrag. Efter ett samarbetssamtal hos kommunen förstod Magnus att han var skyldig att betala underhållsbidrag. Då betalade han de underhållsbidrag han inte hade betalat till Stina det första året. Det kallas för att betala retroaktivt.

Läs mer i vår stora guide om underhållsbidrag

Andra har även sökt på

Gå tillbaka