Min 18-årige son bor hos mig på heltid. Underhållsbidraget från hans far går direkt till honom. Får han behålla hela bidraget själv?

Syftet med underhållsbidrag är att det ska täcka kostnader för barnets behov av mat, boende och fritidsintressen. I boendet ingår till exempel kostnader för el och TV. Betalar du de räkningarna, ska din son ge dig en summa som motsvarar hans andel av de kostnaderna. Betalar sonen de räkningarna, ska han inte ge dig några pengar.

Läs mer i vår stora guide om underhållsbidrag

Andra har även sökt på

Gå tillbaka