Ersätter de allmänna villkoren andra avtal jag brukar upprätta med mina kunder?

Allmänna villkor som är korrekt utformade kan ersätta vissa avtal men mer specifika avtalsvillkor kan fortfarande behöva regleras separat i till exempel en orderbekräftelse eller ett samarbetsavtal.

Genom att upprätta allmänna villkor undviker du dock onödigt merarbete i många avtalssituationer.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka