Varför kan jag inte bara ta något annat företags allmänna villkor?

Allmänna villkor bör alltid anpassas efter din specifika verksamhet. Det är stor skillnad på allmänna villkor beroende på vilken typ av företag du driver. Ett konsultföretag som säljer tjänster till andra företag ser annorlunda ut jämfört med ett förtag som säljer produkter via en webb-butik.

Vi hjälper dig därför att utforma allmänna villkor som är specifikt utformade efter just ditt företags situation.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka