Aktieägaravtal

Vad är en kompanjonsförsäkring?

Två personer utbyter en mapp på ett möte

Täcka för kompanjons bortgång

Kompanjonsförsäkringar kan variera i sin karaktär, helt beroende på villkoren hos försäkringsbolaget. Normalt är kompanjonsförsäkringar i grunden en kapitalförsäkring som tecknas på delägarnas liv genom korsvist ägande. Detta innebär exempelvis att två delägare tecknar försäkring på varandras liv. Delägarna blir på så sätt både försäkrade och försäkrar varandra. Normalt är det delägarna som bestämmer hur stort försäkringsbeloppet ska vara. Beloppet ska motsvara de kostnader som kan uppstå om en delägare avlider och arvingar behöver lösas ut samt för att täcka eventuella merkostnader, exempelvis att verksamheten kan behöva stå stilla under en period. För att kunna teckna en kompanjonförsäkring är det oftast krav på att delägarna måste ha ett aktieägaravtal och en hembudsklausul i bolagsordningen.

Lösa ut arvingar

Finns det inte tillräckligt med kapital för att lösa ut arvingarna kan verksamheten tvingas att stå stilla med ekonomiska konsekvenser som effekt. Om det inte finns något kapital för att lösa ut arvingarna kan de dessutom träda in som delägare, och få bestämma i bolagets frågor. Genom att ha en kompanjonsförsäkring på plats undviker ni att oönskade personer blir delägare i ert bolag och därmed får medbestämmanderätt i frågor som hur bolaget ska styras, finansieras, hur vinsten ska fördelas, när en aktieförsäljning får ske, och andra viktiga frågor.

Försäkringen gör det också möjligt för er att driva verksamheten vidare om en delägare avlider då ni kan få kapital för att täcka de merkostnader som uppstår.

Läs vår stora guide om aktieägaravtal

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Med ett korrekt aktieägaravtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte