Aktieägaravtal

Varför måste företaget ha en aktiebok?

Penna och anteckningsblock på ett skrivbord

Aktiebok i digital form eller på papper

Alla aktiebolag måste enligt lag ha en aktiebok där information finns om alla aktieägare och deras aktier. Det är styrelsens ansvar att se till att bolaget har en aktiebok som är uppdaterad. Aktieboken måste även vara tillgänglig för allmänheten. Aktieboken kan föras antingen digitalt eller på papper men det som måste finnas med är aktiernas nummer, aktieägarens namn, personnummer och adress samt datum när aktierna köptes.

Straffansvar för styrelsen

Om aktiebok saknas eller inte är uppdaterad är detta förenat med straffansvar för bolagets styrelse. Det kan också medföra stora organisatoriska problem vid omröstningen på bolagsstämman eftersom det endast är de aktieägare som är iförda i aktieboken som får rösta. Att inte ha en aktiebok kan också leda till stora praktiska problem vid aktieöverlåtelser eftersom det inte är klart vem som är ägare i bolaget. I det fall tredje man, det vill säga en person eller ett bolag som inte har någon anknytning till ert bolag, påverkas negativt på grund av att en uppgift inte uppdaterats i aktieboken kan detta leda till ett skadeståndskrav.

Det är även viktigt att företaget registrerar eventuellt utfärdade fysiska aktiebrev. Innehavaren till ett aktiebrev anses nämligen som ägare och om aktierna säljs måste detta aktiebrev överlämnas. Om aktiebrevet är försvunnet kan Bolagsverket döda aktiebrevet men detta kan ta ganska lång tid.

Läs vår stora guide om aktieägaravtal

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Med ett korrekt aktieägaravtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

 

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte