Anställningsavtal

Policys för en god arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö med kollegor

God arbetsmiljö

Genom att ha fasta policys skapas det en god arbetsmiljö på bolaget eftersom policyn bygger på bolagets behandling av medarbetarna, relationen mellan medarbetarna och relationen i förhållande till externa parter. När policyn innehåller enkelt formulerade, tillgängliga och synliga minimikrav säkerställs det att policyn följs. De leder också många gånger till en effektivare verksamhet eftersom man kan hänvisa till policyn vid kriser, konflikter eller andra viktiga frågor.

Otydlighet vad som gäller

Om det inte finns klara policys och riktlinjer på arbetsplatsen leder detta till en otydlighet hos medarbetare om vad som gäller både internt och externt. Omedvetenhet om hur situationer ska hanteras vid kriser, konflikt eller vid utomstående frågor kan leda till stora konsekvenser för bolaget.

Oönskade konsekvenser

I det fall en policy saknas kan det till exempel resultera till att företaget behandlar likartade situationer på olika sätt, att personal hanterar en fråga på ett oönskat sätt eller att fel person på företaget gör uttalanden till media, vilket kan leda till ytterligare konflikter och ett dåligt renommé för företaget.

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte