Arbetsrätt

Tjänstledighet - vad gäller?

En kvinna läser i ett bibliotek

Tjänstledighet för att prova ett annat jobb?

En tjänstledighet innebär att vara ledig utan betalning. Inom privat sektor finns ingen rätt att vara tjänstledig för att prova ett annat arbete, men det finns inte heller något som hindrar arbetsgivaren att bevilja tjänstledighet.

Tjänstledig för att starta eget?

En anställd som arbetat längre än sex månader har enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet rätt att ta tjänstledigt för att starta eget företag. Tjänstledigheten får vara under sex månader. Detta får dock inte konkurrera arbetsgivarens verksamhet och inte innebära stora olägenheter eller större kostnader för arbetsgivaren.

Tjänstledighet för vård av nära anhörig?

En anställd har rätt till att vara ledig för vård av en svårt sjuk närstående person under 100 dagar med närståendepenning. Dagarna är kopplade till den sjuka och måste delas om det är flera som vårdar samma person.

Till närstående räknas främst anhöriga men även andra personer som står den sjuke nära. Den arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet måste meddela arbetsgivaren detta så snart som möjligt. Arbetstagaren måste också – om det är möjligt –  tala om hur länge hen avser att vara ledig.

Tjänstledig för studier?

En anställd som varit anställd i totalt sex månader, eller minst tolv månader de senaste två åren har rätt till tjänstledighet för studier. Studierna behöver inte vara kopplade till arbetsuppgifterna eller yrket men det får inte vara självstudier. Arbetsgivaren godkänner tjänstledighet för de studier som angetts och den studerande får inte byta utbildning utan att få godkänt av arbetsgivaren.

Gällande deltidsstudier får den anställde enbart tjänstledighet för den tid studierna omfattar.

Arbetsgivaren kan skjuta upp tjänstledigheten upp till sex månader. Efter tjänstledigheten har den anställde rätt att få tillbaka samma tjänst med undantag om det skett en omorganisation som påverkar den tjänst du haft. Har du fler frågor som rör ditt jobb? Besök vår omfattande guide om arbetsrätt!

Har jag möjlighet att komma tillbaka till jobbet tidigare från tjänstledighet?

Tjänstledigheten kan avbrytas i förtid. Men om inte din rätt att vara tjänstledig är baserad på någon lag så är avtalet mellan dig och din arbetsgivare avgörande för din möjlighet att återgå i arbete i förtid. Det är alltså det individuella avtalet som avgöra dina möjligheter att börja arbeta innan tjänstledigheten är avslutad. 

Möjligheten till tjänstledigheten och din möjlighet att återgå till arbete kan också regleras i kollektivavtal. För att få svar kan det därför vara bra att även studera ditt kollektivavtal. 

 

Relaterade artiklar