Bolagsstämmoprotokoll

Bra att veta om bolagsstämmoprotokoll

Personer som antecknar under ett möte

Årsstämman fyller en viktig funktion för företaget. Det är nämligen då aktieägarna kan besluta om bolagets affärer. Därför är det viktig att ett protokoll upprättas där besluten framgår. I vissa fall måste även bolagsstämmobeslutet registreras hos Bolagsverket för att börja gälla, till exempel när bolagets styrelse ska ändras.

Här är några viktiga punkter att tänka på inför bolagsstämman.

Hur en stämma ska gå till regleras i aktiebolagslagen. Den ska skydda aktieägarnas rätt till beslutsfattande.

  • En kallelse till ordinarie bolagsstämma ska skickas ut tidigast sex veckor – och senast fyra veckor före bolagsstämman.
  • På stämman ska omröstning ske om någon av aktieägarna begär det.
  • Blir det lika många röster har stämmans ordförande en utslagsröst.
  • Beslut om ändring av bolagsordningen är bara giltig om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av både de angivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.


Olika typer av stämmor

Det finns tre olika typer av stämmor som du kan behöva hålla:

1. Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kallas även årsstämma. Den måste hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Här ska vissa frågor alltid avhandlas, till exempel vad som ska ske med bolagets vinst, fastställande av balans- och resultaträkning och frågor om ansvarsfrihet.

2. Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma kan hållas när som helst under räkenskapsåret. Den behövs för att genomföra ändringar som kräver att aktieägarna samlas och ett stämmobeslut ska tas, till exempel ändring av bolagsordningen.

3.Konstituerande bolagsstämma

Konstituerande bolagsstämma hålls i samband med att ett aktiebolag bildas. Här antas bland annat en bolagsordning och en styrelse väljs.

Beroende på om bolaget håller en extrastämma, en ordinarie eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman. Det får du hjälp med när du skriver ditt avtal online hos oss.

Skriv bolagsstämmoprotokoll

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bolagsstämmoprotokoll online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24. 

Relaterade artiklar

Bolagsstämmoprotokoll

För att bolagsstämmoprotokollet ska vara giltigt måste det vara upprättat i den ordning som lagen kräver. Det innebär att rätt information skall ingå i protokollet samt att det blir undertecknat på rätt sätt för att det ska bli giltigt.

Läs mer om Bolagsstämmoprotokoll
Bolagsstämmoprotokoll upprättat av jurist

2990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte