Aktuellt

Allt du som förälder behöver veta om juridik

En familj som går på en äng

Föräldrajuridik

Att vara vårdnadshavare innebär ett stort ansvar. Ni ska först och främst se till att barnets mest grundläggande behov tillfredsställs. I takt med att barnet växer förändras behoven: både de mer grundläggande, men även de juridiska. Följ med på en juridisk föräldraresa!

0-1 år

Barnets namn
När barnet fötts registreras det i folkbokföringen. Det är inget man som förälder måste tänka på att göra. Inom en vecka efter att barnets födelse registrerats, skickar Skatteverket automatiskt ut en blankett för namnanmälan. Inom två veckor från barnets födelse ska ni bestämma er för ett namn och meddela Skatteverket.

Försäkring
En barnförsäkring är en trygghet för barnet. Ju tidigare ni tecknar den, desto lättare blir det. Försäkringsbolagens villkor blir mer och mer omfattande ju äldre barnet är.

Föräldraskaps- och faderskapsbekräftelse
När ett barn föds registreras mamman automatiskt som förälder/vårdnadshavare. Om hon är gift med en man tas det för givet att han är fadern (s.k. faderskapspresumtion). En ny lag som trädde i kraft 1 januari 2022 gör att detta även tas för givet om modern är gift med eller har ingått registrerat partnerskap med en kvinna. För föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige men inte gifta, går det numer att registrera föräldraskapet digitalt hos Skatteverket.

Vårdnad
Mamman får vårdnad om barnet i samband med födseln. Vårdnadsfrågan för den andra föräldern följer samma rutin som föräldraskapsbekräftelse här ovanför.

3-16 år

Sparande
Många föräldrar vill spara åt sina barn, kanske till eget boende eller körkort. När det gäller typ av sparande ska ni redan från start ta ett viktigt beslut: ska ni spara i barnets eller era egna namn? Sparar ni i barnets namn får det tillgång till pengarna när det blir myndigt. Ett alternativ är att spara i en kapitalförsäkring i era egna namn. Då kan ni själva välja när barnet ska få tillgång till pengarna.

Skolval och skolplikt
Barn i Sverige har skolplikt och ni föräldrar har möjlighet att välja skola. Detta val är extra viktigt om ert barn har speciella behov. Enligt lag har barnet rätt att få det stöd det behöver för att klara skolgången.

Separation: värna om barnen
Barn ska inte behöva utsättas för att deras föräldrar ligger i konflikt. Genom att i förväg - när ni är sams - komma överens om viktiga detaljer, skyddar och visar ni omtanke om era barn. Att skriva samboavtal eller äktenskapsförord minskar risken för konflikter och bråk vid en eventuell separation, det blir mindre att bråka om då mycket redan är överenskommet sedan tidigare. Visa respekt för varandra och tveka inte att söka hjälp om ni inte kan lösa en konflikt på egen hand.

Läs mer om barn och separation

Bra att veta: 1 januari 2022 trädde lagen om obligatoriska informationssamtal i kraft. Det här samtalet måste genomföras innan man kan vända sig till domstol. Målet med samtalet är att hitta en lösning som utgår från barnets bästa och att föräldrarna utifrån det ska komma överens om hur de ska samarbeta kring den gemensamma vårdnaden.

Vuxna barn

Hjälp till bostad
När ert barn ska flytta hemifrån kan det behöva ekonomiskt stöd. Som föräldrar kanske ni väljer att bli medlåntagare, vilket betyder att ni står som säkerhet för barnets skuld. Detta innebär att ni blir betalningsskyldiga om barnet inte betalar lånet. Av den anledningen är det viktigt att ni skriver ett regressavtal eller skuldebrev så att ni kan kräva barnet på återbetalning. Glöm inte att säkerställa att barnet skriver samboavtal om bostaden köps för att barnet ska bo där tillsammans med en partner.

Läs mer om hur du kan hjälpa ditt barn med bostadsköpet

Gåva
Om ni vill ge bort något av högre värde till ert barn - kanske en fastighet eller en större summa pengar - ska ni skriva ett gåvobrev. I det kan ni skriva att gåvan är barnets enskilda egendom. Då är gåvan skyddad om ert barn skiljer sig i framtiden: enskild egendom tas nämligen inte med i bodelningen vid skilsmässa. I gåvobrevet bör det även framgå om gåvan är ett förskott på arv eller inte. Om det inte nämns, tas det för givet att det är ett förskott på arv och värdet av gåvan avräknas då från barnets laglott (del av arvet) när ni gått bort.

Testamente
Ett testamente gör den avlidnes vilja tydlig. Barn ärver alltid sina föräldrar, men vill du att dina barn ska ärva något särskilt efter dig ska du skriva det i ett testamente. Detsamma gäller om du har bonusbarn som du vill ska ärva dig. I testamentet kan du göra arvet till barnens enskilda egendom, då skyddar du den åt barnet om det skulle skilja sig. I testamentet kan du även utse en särskild förvaltare, någon som du litar på och som du vet har ditt barns bästa för sina ögon, som förvaltar arvet åt barnet om du går bort innan det blir myndigt.

Är ni sambor med omyndiga barn? Då är testamente extra viktigt. Utan testamente ärver era barn bostaden och är barnen omyndiga kan de troligen inte ta över eventuella bolån. Myndiga barn kan välja att vänta med sitt arv, men omyndiga barn kan som huvudregel inte göra det valet. Om efterlevande sambo vill bo kvar, kan hen bli tvungen att köpa ut barnens del. Är det inte möjligt måste hen i värsta fall sälja bostaden.

Det är därför en god idé att komplettera testamentet med en livförsäkring, vilket ger efterlevande sambo ekonomiskt trygghet och, i fall som ovan, därmed kunna bo kvar i bostaden.

Läs mer om arv och testamente

Bra att veta: ert ekonomiska ansvar
Vårdnadshavare har försörjningsplikt fram till dess barnet blir myndigt. Försörjningsplikten sträcker sig dock längre om barnet studerar efter att det blivit myndigt. Dock som längst tills barnet fyllt 21 år. Detta ansvar gäller även vårdnadshavare som barnet inte bor hos - då betalar den föräldern underhållsbidrag till den förälder barnet bor med. När barnet fyllt 18 år ska avtal om underhållsbidrag upprättas mellan barnet och den föräldern som ska betala det.

Fler frågor? Läs vår guide om underhållsbidrag

Bra att veta

Vem får vårdnaden om barnen om föräldrarna dör?

Om en förälder avlider, får den andra föräldern ensam vårdnad om deras gemensamma barn. Om båda föräldrarna till ett barn avlider, ska socialnämnden först och främst se till att barnen får omvårdnad, helst av någon som känner dem väl. I annat fall kan barnen placeras i jourhem.

Därefter gör socialnämnden en anmälan till domstol, som i sin tur utser en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Till grund för beslutet ligger socialnämndens utredning. De kontaktar personer i barnens omgivning som känner dem, t.ex. skola, fritids och släktingar.

Barnets bästa

När socialnämnden är klar med utredningen, tar domstolen över ärendet. Den ser över barnets livssituation, hur det levt och om det t.ex. har en nära relation till en släkting. Barnets önskemål spelar stor roll, här spelar dock åldern på barnet in. Målet är att finna den lösning som är bäst för barnet.

Skriv ner önskemål

Som förälder kan man inte testamentera vårdnaden om sina barn. Däremot kan föräldrar skriva ner önskemål om vem eller vilka som ska få bli vårdnadshavare i händelse av deras bortgång. Ett uttryckt och känt önskemål innebär dock inte att domstolen är bunden att följa föräldrarnas önskan, däremot vägs det in i övervägandet.

Skriv avtal

Hos oss skriver du enkelt gåvobrev och testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Kostnadsfri behovsanalys

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.