Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Konsultavtal online

7 frågor om konsultavtal

Det är viktigt att skriva konsultavtal, både om du som företagare anlitar en konsult, eller själv är konsult och anlitas av ett företag. Det är mycket som måste tas hänsyn till, exempelvis om konkurrerande uppdrag får utföras och vem som ska stå för utgifter för inköp inom projektet. Har du tänkt på att konsulten har rättigheterna till det som produceras inom uppdraget? Vill du inte att det ska säljas vidare eller användas i annat syfte bör detta skrivas in i ett konsultavtal. Här får du svar på några viktiga frågor om konsultavtal.

1. Är det en anställning eller ett uppdrag?

En av de kanske viktigaste punkterna är att förtydliga att konsulten är en fristående entreprenör och inte anställd av uppdragsgivaren. Om det inte finns ett konsultavtal kan konsulten anses vara tillsvidareanställd enligt de lagar och regler som finns på det området.

2. Får uppdraget avbeställas?

En avbeställning kan nästan jämföras med ett avsked. Uppdraget upphör och allt som producerats eller skapats inom uppdraget ska återgå. Konsulten har inte har rätt till några pengar utöver det som redan är utfört arbete. Uppdragsgivaren kan inte heller kräva något ytterligare av konsulten. Normalt sett är en uppsägning något som endast görs vid avtalsbrott av väsentlig karaktär.

3. Vem får bemanna uppdraget?

Det är bra att bestämma om konsulten själv ska ha rätt att bemanna uppdraget med ytterligare personer om det skulle behövas. Ska dessa personer ha mycket kontakt med uppdragsgivaren och få tillgång till material och sekretessbelagda uppgifter kan det vara viktigt att redan innan uppdraget startar klargöra vem som får ta in fler personer i projektet.

4. När är deadline och vem ansvarar för fel?

Det är viktigt att vara överens om hur långt tid uppdraget kan tänkas ta. För vissa uppdrag kanske det är lämpligt att ha ett fast slutdatum, en deadline. Andra uppdrag kanske ska vara löpande. Det finns mycket som kan gå snett i ett konsultuppdrag. Vanligtvis löser parterna de problem som dyker upp men det är bra om det finns avtalat vad som ska hända om konsulten inte gör sitt jobb på rätt sätt. Ni kan avtala om att konsulten är skyldig att åtgärda brister och inom vilken tid dessa ska åtgärdas.

5. Hur ska konkurrens och sekretess regleras?

Ska konsulten få ha andra uppdrag under utförandetiden om dessa direkt eller indirekt konkurrerar med uppdragsgivaren? Det är även viktigt att avtala om sekretess och hur lång tid efter uppdraget sekretessen gäller. Kanske får konsulten inte berätta om uppdraget innan det är klart men efteråt går det bra. Kanske är det hemlig information som konsulten måste ha men som inte alls får spridas utanför företagets väggar. Om man tar in nya personer i projektet måste dessa också omfattas av sekretessavtal.

6. Vem har rätten till arbetet?

Ska konsulten eller uppdragsgivaren ha rättigheterna till resultatet? Huvudregeln är att samtliga rättigheter tillfaller konsulten om inget annat avtalats. Nyttjanderätt anger att uppdragsgivaren har rätt att använda materialet men nyttjanderätten kan tidsbegränsas. Ni bör även klargöra om resultatet av arbetet får säljas vidare. Om företaget inte köper loss samtliga rättigheter från konsulten kan ni även behöva avtala om ifall det ska vara förbjudet för konsulten att ge eller sälja resultatet till andra. Ett exempel är om konsulten fotograferar något till er. Om ni inte har kommit överens om annat har fotografen samtliga rättigheter till fotografierna och kan ge bort dem till en konkurrent.

7. Hur ska konsulten ersättas?

Ska konsulten få betalt per arbetad timme eller med en fast summa för hela uppdraget? Ska det finnas ett takbelopp som anger maximal ersättning för uppdraget? Om konsultavtalet gäller för lång tid framöver kan konsultens ersättning behöva justeras med hänsyn till prisförändringar på marknaden, precis som för anställda som får löneförhöjning. Ska resekostnader i samband med uppdraget ingå och ska material tillhandahållas och betalas av konsulten eller uppdragsgivaren? Det är såklart även viktigt att avtala om hur betalningen ska ske. Ska konsulten fakturera löpande eller när uppdraget är slut?

Sist men inte minst bör man ange hur länge avtalet ska gälla och hur lång uppsägningstiden ska vara. Ännu fler frågor och svar finns i vår guide om konsultavtal.

Skriv korrekta konsultavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt konsultavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar