Detta ska du tänka på när du skriver offert

Detta ska du tänka på när du skriver en offert

Ett anbud är ett skriftligt eller muntligt affärserbjudande om att ingå avtal. När du ska sälja varor eller tjänster till ett annat företag är det viktigt att ange villkoren i en offert. I offerten specificeras varan eller tjänsten och när kunden accepterat offerten är den bindande.

Bunden till offerten

Ett anbud kan till exempel vara ett erbjudande om städning av en kontorsbyggnad till ett visst pris. Får du accept på ditt anbud innebär det att mottagaren har tackat ja till erbjudandet om städningen för det priset du angett.

När anbudet accepterats gäller offerten och ni har ett bindande avtal. När du väl är bunden av ett avtal är det svårt att dra sig ur affären, åtminstone utan att det får rättsliga konsekvenser.

– Det är bra att skriva tydligt vad som ska gälla för köpet. I offerten kan du till exempel skriva in vad som gäller om köparen hittar fel på varan eller inte betalar i tid. Det som inte skrivs in i offerten regleras i vissa fall i lagar som köplagen, konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen.

Om inget annat anges gäller offerten under skälig tid, vilket kan variera beroende på vilken bransch det gäller. Det är viktigt att tänka på detta annars finns risken att du plötsligt sitter med mer arbete än vad du klarar av.

Allmänna villkor för att slippa upprepningar

– För att underlätta offertskrivningen och slippa upprepa sådant som ska gälla generellt för era kunder, kan du komplettera offerten med att hänvisa till allmänna villkor.

Allmänna villkor kan beskrivas som grundläggande villkor för ditt företag. I stället för att varje offert du skriver innehåller alla villkor så hänvisas i stället till de gällande aktuella villkoren och du får en bättre överblick över vilka villkor ni tillämpar när de är samlade i allmänna villkor än om de ska skrivas separat i varje offert.

Gäller muntliga avtal?

Huvudregeln i Sverige är att muntliga avtal är bindande, även om det finns undantag. Muntliga anbud måste till skillnad från skriftliga anbud accepteras direkt.

– Problemet med muntliga avtal har oftast att göra med avtalets innehåll. För att undvika oenigheter bör man alltid upprätta ett skriftligt avtal. Utan ett avtal är det svårt att i efterhand bevisa vad ni kom överens om.

Checklista för att skriva anbud

Erbjudandet: Vad du vill ska ingå i det?

Ersättning: Hur mycket vill du ha för dina tjänster eller produkter?

Tidsaspekt: Hur länge ska offerten gälla?

Tacka nej: Vill du kunna tacka nej även om kunden tackat ja?

Övriga villkor: Vad händer om köparen upptäcker fel i varan? Vad händer om köparen inte betalar i tid eller om dröjsmålsränta utgår?

Skriv en korrekt offert

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva en offert online till fast pris.

När du skriver ditt avtal online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post.

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Relaterade artiklar

124 kr

På 10 min skriver du en juridiskt korrekt offert

Skriv online
Du betalar i sista steget

Offert

När du utfärdar en tydlig offert underlättar du att relationen med kunden blir så bra som möjligt. När ni är överens om vad som ska hända i olika situationer minskar även risken för onödiga konflikter.