Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Arvskifte

Efter arvskiftet: Vad mer måste göras?

En hand som håller i en nyckel

Lösa ut eller flytta bolån

Bolån knutna till en fastighet eller lägenhet skrivs inte av när ägaren avlider. Lånet kan antingen lösas ut eller flyttas till en ny person. Finns det skulder för en fastighet ska banken som lånat ut pengarna kontaktas. Lånet kan lösas ut med pengar från dödsboet eller övertas av någon annan (övertagande av lån måste godkännas av banken).

Överta en hyresrätt

Hade den avlidne en hyresrätt tillsammans med någon måste hyreskontraktet ändras om den efterlevande vill bo kvar. I detta fall kontaktas hyresvärden för att få rätt namn på kontraktet och hyresavierna.

Har du fler frågor om arvskifte? Besök vår guide!

Anmäla ny ägare av fastighet

När någon ärver en fastighet ska en anmälan om ny ägare göras till Lantmäteriet. Det görs genom att ansöka om ny lagfart hos Lantmäteriet. En hos Skatteverket registrerad bouppteckning och avtal om arvskifte ska bifogas ansökan.

Läs mer och ansök om lagfart på Lantmäteriets hemsida

Anmäla ny ägare till bil, båt eller andra fordon

Finns det ett fordon i dödsboet som ska ärvas ska ägarbytet anmälas hos Transportstyrelsen. Anmälan behöver undertecknas av antingen en dödsbodelägare, en boutredningsman eller en annan representant från dödsboet. 

Läs mer och anmäl ägarbyte på Transportstyrelsens hemsida

Att upprätta en arvskifteshandling

1. När ni ska fördela tillgångarna i dödsboet och har en registrerad bouppteckning kan ni boka ett möte med en av våra jurister för att upprätta en arvskifteshandling. Under första mötet ställer vi frågor för att få den information vi behöver om dödsboet; hur många arvingar ni är, vilken familjerelation ni har mm. Det går bra att ha mötet med endast en av arvtagarna, men ni kan även vara flera som deltar.

2. Därefter får vi en kopia av bouppteckningen från er, alternativt begär vi ut den från Skatteverket. Om det finns ett testamente eller gåvobrev med villkor om förskott på arv från den avlidna går vi även igenom dessa handlingar. När vi sett över handlingarna och fått en klar bild över dödsboet hålls ett andra möte.

3. Vi upprättar därefter arvskifteshandlingen. Om ni har ändrat er gällande något, eller vill göra en justering, så ingår en ändring inom 30 dagar i priset. När ni är nöjda med arvskiftet signerar ni och handlingen är då juridiskt bindande. Då har ni möjlighet att föra över pengar från bankkonton, ansöka om lagfart mm.

Relaterade artiklar

Arvskifte

Hos oss kan ni enkelt och tryggt upprätta en arvskifteshandling via telefon eller videomöte.

Läs mer om Arvskifte
Arvskifteshandling upprättad av jurist

från 13490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte