Just nu! Säker förvaring av dina viktiga dokument och avtal för endast 1 495 kr t.o.m. 15/7. Använd kod: lexlyforvaring i kassan.

Samboavtal

Formkrav för samboavtal

En man och en kvinna sitter framför datorn och tittar på viktiga papper.

 

Det är viktigt att avtalet är korrekt upprättat och att alla formkrav enligt svensk lag är uppfyllda.

Skriftligt avtal

För att ett samboavtal ska vara giltigt måste det vara skriftligt. Detta innebär att avtalet inte kan ingås muntligt eller genom en digital chattkonversation. Ett skriftligt avtal ger både säkerhet och tydlighet för de inblandade parterna. 

Undertecknat

Det är viktigt att båda parterna skriver under samboavtalet för att det ska anses giltigt. Om endast en av samborna undertecknar avtalet, kommer det inte att ha någon rättslig verkan. Avtalet måste helt enkelt signeras av båda parter för att vara giltigt. 

Fördelning bostad och bohag

Avtalet måste innehålla en bestämd överenskommelse mellan samborna om fördelning av gemensamt förvärvad bostad och/eller bohag i händelse av eventuell separation eller dödsfall. Det är viktigt att avtalet är tydligt och precist formulerat så att båda parter förstår vad som avtalats.

Vittnen

I Sverige finns inget lagstadgat formkrav för vittnen när ett samboavtal ska undertecknas, men det kan vara klokt att ha två vittnen som kan bekräfta att avtalet undertecknades frivilligt och utan tvång.

Upprätta samboavtal

Vid upprättandet av ett samboavtal kan det vara klokt att ta professionell hjälp för att säkerställa att avtalet uppfyller alla formkrav och är korrekt upprättat enligt svensk lag. Du kan välja ett billigare alternativ och ta hjälp av Lexlys digitala gör-det-själv-tjänst som hjälper dig att skapa ett samboavtal själv och där dokumentet blir juridiskt korrekt, anpassat efter dina behov och följer svensk lag. Eller låt en av våra jurister skriva  samboavtalet åt dig till fast pris. Första inledande samtalet är alltid gratis. 

Ändring eller upphävande av samboavtal

Det är viktigt att uppdatera samboavtalet om till exempel sambornas ekonomiska situation förändras eller om de får barn. Ett samboavtal kan ändras eller upphävas genom att samborna skriver ett nytt avtal som ersätter det gamla. Precis som vid ingåendet av samboavtalet, måste det nya avtalet vara skriftligt och undertecknas av båda parterna. Det är även rekommenderat att ha två vittnen närvarande vid undertecknandet av det nya avtalet.

Relaterade artiklar

Samboavtal

Hos Lexly kan du enkelt skriva ett samboavtal själv online eller med hjälp av en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Alltid till fast pris. 

Läs mer om Samboavtal
Skriv online
695 kr
Prata med jurist
Boka här

695 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt samboavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samboavtal skrivet av jurist till fast pris 3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte