Vem kan överta ett företag genom köp av aktier?

Företag av alla former som aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag kan köpa aktier i ett bolag men även privatpersoner.

Skriv Aktieöverlåtelseavtal
Gå tillbaka