Vad menas med garantikatalogen i ett aktieöverlåtelseavtal?

En viktig del i avtalsförhandlingarna brukar fokuseras på säljarens garantier, i den så kallade garantikatalogen. Exempel på innehåll kan vara en försäkran om att bolaget inte är i någon rättslig tvist på avtalsdagen.

Vidare bör avtalet reglera vad som ska hända om säljarens garantier brister. Ska det t ex ske avdrag på köpeskillingen eller ska köpet i sin helhet gå tillbaka?

Andra har även sökt på

Gå tillbaka