Vad är due diligence?

Due diligence är vad man närmast kan beskriva som en företagsbesiktning. Före man förvärvar ett bolag bör köparen alltid genomföra due diligence för att se om aktiebolaget vars aktier ska förvärvas uppfyller köparens krav.

Kraven är helt upp till köparen att bestämma utifrån den kommersiella risk som köparen ser i aktieöverlåtelsen eller företagsköpet. Det kan liknas vid behovet att besikta en fastighet eller en bil innan köpet eftersom köparen alltid bär risken för de brister som ska gå att upptäcka vid en normal eller sedvanlig undersökning.

Det finns tre områden att granska i besiktningen:

  1. I en sedvanlig företagsbesiktning tittar man på företaget ur ett finansiellt, kommersiellt och juridiskt perspektiv.
  2. I en utökad företagsbesiktning granskar man bland annat företaget ur skattemässig teknisk och miljömässig synvinkel
  3. I en särskild företagsbesiktningen tittar man på det immateriella. 

 

Hos Lexly kan du enkelt skriva ett juridiskt korrekt Aktieöverlåtelseavtal för endast 2 995 kr ex moms.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka