Vad bör man som köpare av ett bolag tänka på?

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet.

Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka