Ger en provanställning andra rättigheter än tillsvidareanställning?

Arbetsgivaren måste i båda anställningsformerna förhålla sig till arbetsrättsliga lagar, till exempel kring semester. Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal så måste även det följas. Den stora skillnaden är att en provanställd kan sägas upp utan att arbetsgivaren anger något skäl för detta.

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka