Hur ska man avsluta en provanställning korrekt?

Det är viktigt att arbetstagaren får besked minst två veckor i förväg och att facket informeras om arbetstagaren är fackansluten, detta för att undvika att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig. Vid en provanställning behöver arbetsgivaren inte ha några särskilda skäl för uppsägningen. Både arbetstagare och det lokala fackförbundet (om arbetstagaren är ansluten) har rätt till överläggningar om uppsägningen.

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka